email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Aktualności

Zagranica TEN Sekcja Transportu Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego

TEN Sekcja Transportu Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego

12-09-2016, 12:48
7 września bieżącego roku w Brukseli odbyło się 156 posiedzenie Sekcji Transportu Energii, Infrastruktury i Społeczeństwa Informacyjnego, podczas którego odbyła się wspólna prezentacja i dyskusja nad siedmioma projektami opinii przygotowanych w grupach analitycznych.
Więcej
Zagranica Konsultacje w sprawie Europejskiego Filara Praw Socjalnych

Konsultacje w sprawie Europejskiego Filara Praw Socjalnych

08-07-2016, 12:38
4 lipca w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce odbyło się seminarium w sprawie tzw. europejskiego filaru praw socjalnych. Seminarium miało faktycznie formułę wstępnych konsultacji Komisji z przedstawicielami organizacji partnerów społecznych i pozarządowych. Forum Związków Zawodowych reprezentowane było przez Tomasz Jasińskiego – radcę ds. międzynarodowych.
Więcej
Zagranica Posiedzenie Komitetu ds. Edukacji i Kształcenia

Posiedzenie Komitetu ds. Edukacji i Kształcenia

21-06-2016, 14:28
Na majowym spotkaniu Komitetu ds. Edukacji i Kształcenia EKZZ w Brukseli, głównym tematem była dyskusja nad ostatnią propozycją Komisji Europejskiej dotyczącą tzw. Europejskiego Filaru Praw Socjalnych („European Pillar of Social Rights”).
Więcej
Zagranica Spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej

Spotkanie w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej

08-06-2016, 17:24
31 maja 2016 r. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone rekomendacjom Komisji Europejskiej dla Polski na rok 2016 w ramach Semestru Europejskiego. W seminarium z ramienia Forum Związków Zawodowych uczestniczyli: Krzysztof Małecki – członek Prezydium FZZ i Tomasz Jasiński – radca ds. międzynarodowych FZZ. 
Więcej
Zagranica 105 Sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy

105 Sesja Międzynarodowej Organizacji Pracy

30-05-2016, 13:26
W dniu 30 maja 2016 roku w Pałacu Narodów ONZ w Genewie nastąpiło otwarcie 105 Sesji Międzynarodowej Organizacji Pracy. Zakończenie 105 Sesji planowane jest na 11 czerwca. W roku obecnym przedstawiciele trójstronnych delegacji ze 186 państw członkowskich MOP będą obradować wg. poniższego porządku obrad.
Więcej
Zagranica Spotkanie przedstawicieli trzech polskich central związkowych z delegacją Instytutu Polityki i Studiów Strategicznych z Nigerii

Spotkanie przedstawicieli trzech polskich central związkowych z delegacją Instytutu Polityki i Studiów Strategicznych z Nigerii

30-05-2016, 06:57
23 maja 2016r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli trzech polskich central związkowych z delegacją Instytutu Polityki i Studiów Strategicznych z Nigerii. W spotkaniu z ramienia Forum Związków Zawodowych wziął udział radca ds. międzynarodowych Tomasz Jasiński.
Więcej
Zagranica Wiosenne spotkanie sieci „BASTUN”

Wiosenne spotkanie sieci „BASTUN”

25-04-2016, 03:21

6 kwietnia 2016 r. w Warszawie odbyło się wiosenne posiedzenie Związkowej Sieci Morza Bałtyckiego „BASTUN”. Było to drugie z serii trzech spotkań w ramach polskiej prezydencji w sieci. Współorganizatorem tego posiedzenia była Fundacja im. Friedricha Eberta.

Więcej