email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Biuro FZZ
Beata Pruszyńska
Kierownik biura
E: biuro@fzz.org.pl
Tel/Fax: (+48) (22) 628 73 75
Kontakt z mediami
Grzegorz Sikora
Dyrektor ds. komunikacji FZZ
E: grzegorz.sikora@fzz.org.pl
Tel/Fax: (+48) 600 324 482
Sprawy Międzynarodowe
Tomasz Jasiński
Radca ds. międzynarodowych FZZ
E: tomasz.jasinski@fzz.org.pl
Inne adresy
Informacje związane z publikacją na stronę
Informacje związane z Radą Dialogu Społecznego