email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Do pobrania
Logo FZZ (wersja rastrowa) Ściągnij
Logo FZZ (wersja wektorowa) Ściągnij
Ustawa o Związkach Zawodowych (z dnia 23 maja 1991 r.) Ściągnij
Statut FZZ Ściągnij
Ustawa Kodeks Pracy (z dnia 26 czerwca 1974 r.) Ściągnij
Prezentacja KFS Ściągnij
Powoływanie komisji konkursowej do wyboru dyrektora szkoły lub placówki oświatowej Ściągnij