email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Dla mediów
Grzegorz Sikora
Dyrektor ds. komunikacji FZZ

e: grzegorz.sikora@fzz.org.pl
t: @SGrzesiek

Udostępnione zdjęcia nie mogą być używane w DTP/ATL/BTL bez pisemnej zgody przedstawiciela FZZ.
Logo FZZ (wersja rastrowa) Ściągnij
Logo FZZ (wersja wektorowa) Ściągnij
Forum Opinii 1/2016 Ściągnij
Zdjęcia (Dorota Gardias) Ściągnij
Stanowisko FZZ w sprawie projektu ustawy o zz Ściągnij
Wizytówka (Grzegorz Sikora) Ściągnij
Harmonogram FZZ

Brak zaplanowanych wydarzeń publicznych.