email: biuro@fzz.org.pl
tel: (+48) (22) 628 73 75
Logo Forum Zwiazkow Zawodowych

Forum Związków Zawodowych

Apel

24-04-2016, 22:41
Już niebawem odbędzie się Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa. Kiedy powstawał nasz związek zawodowy miałem zaledwie dziesięć lat, brzmi śmiesznie, ale to fakt. W obecnej rzeczywistości organizacja związkowa musi działać na różnych płaszczyznach, inaczej niż w czasach jego założenia. Samo utworzenie i doprowadzenie do unormowań prawnych, na podstawie których związek może po dzień dzisiejszy działać było aktem ogromnego wysiłku i heroizmu. Należy pamiętać, że ówczesny aparat bezpieczeństwa wewnętrznego był jeszcze bardzo sprawny i miał wiele instrumentów aby nie dopuścić do powołania struktur związkowych w resortach siłowych. Mimo wszystko decyzje polityczne ówczesnych władz doprowadziły do słusznego rozstrzygnięcia. Dzisiaj możemy cieszyć się z faktu możliwości reprezentowania interesów funkcjonariuszy wobec władz administracyjnych. 

Od ponad dwóch lat mam zaszczyt reprezentować międzyzakładową organizację związkową jaką jest Zarząd Okręgowy NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Katowicach. Jest to dla mnie o tyle ważne, że właśnie na śląsku powstała inicjatywa założenia Naszej organizacji. Dla jednych jest to przywilej kierować tak dużą organizacją, na którą składa się 16 organizacji terenowych w każdym większym mieście woj. śląskiego. Dla mnie jest to przede wszystkim ogromne zobowiązanie wobec śląskich więzienników i wobec osób, które ten związek zakładały. Istnienie Naszej organizacji od ponad ćwierć wieku ugruntowało we mnie przekonanie, że jest to niebagatelne osiągnięcie, a nadchodzące wybory do władz krajowych są tego najlepszym dowodem. To właśnie na Krajowym Zjeździe Delegatów  będą ścierać się koncepcje, co do dalszej formy działalności, sposobu działania z obecną władzą parlamentarną, która jest bardzo zdeterminowana i nie cofa się przed wieloma decyzjami. Taka konstelacja rzeczywistości zmusza nas do podjęcia bardzo odpowiedzialnej debaty dotyczącej racjonalnego postępowania w takich warunkach.
     

Dla mnie kluczowym pytaniem jest, czy nasz związek zawodowy obierze bardziej ofensywny plan działania i aktywnie zacznie wysuwać postulaty - o zwiększanie nakładów na więziennictwo, ponieważ są już widoczne coraz to większe trudności z pozyskaniem właściwej kadry do służby. Czy związek zadowoli się tym co obecnie jest wdrażane, mówię tu o „ustawie modernizacyjnej” i reformą Służby Więziennej. Jeżeli Nasza służba w przyszłości ma być kojarzona z nowoczesną formacją to niezbędne są na ten cel jeszcze większe środki. Pytanie, czy ministerstwo sprawiedliwości dostrzega obszar, w którym to związek zawodowy więzienników bierze aktywny udział w tej reformie, czy mamy tylko się przyglądać, ponieważ kierownictwo ministerialne „wie wszystko najlepiej”.
 

Mam nadzieje, że ten zajazd okaże się przełomowy w najnowszej historii więziennictwa i będzie on miał wymierne skutki dla Naszego środowiska.
 Najwyższy czas wrócić do korzeni!